Publiczne Przedszkole w Damasławku funkcjonuje od 1967 r. Swoją siedzibę ma 40-letnim budynku, w którym codziennie w każdym z 3 pomieszczeń odbywają się zajęcia w ramach podstawy programowej.W roku szkolnym 2010-2011 zajęcia prowadzone są w ramach 5 oddziałów, w tym dwóch popołudniowych.

Od listopada 2009 r. w Przedszkolu, rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Ćwiczenia wyobraźni dla dorosłych i dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola gminnego w miejscowości Damasławek w powiecie wągrowieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Adresatami przedsięwzięcia jak również jego inicjatorami byli rodzice, dzieci i kadra pedagogiczna przedszkolnej placówki, która w 2008 r. zaprosiła do współpracy Centrum Kompetencji Grupę Szkoleniowo-Doradczą Sp. j. z Poznania.

Efektem wspólnej pracy są w 100% sfinansowane z środków unijnych 34 zajęcia edukacyjne dla dzieci i możliwość podnoszenia kwalifikacji dla kadry pedagogicznej. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Centrum Sztuki Dziecka z Poznania, jak również przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego.

W ramach Projektu utworzono logo przedszkola, które m.in. znajduje się na kamizelkach odblaskowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosiła 50.000 zł.
Projekt pn. „Ćwiczenia wyobraźni – rozwój przedszkoli w Gminie Damasławek” jest dwuletnim przedsięwzięciem, adresowanym do dwóch przedszkoli z siedzibą w Damasławku i Niemczynie.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w latach 2010-12 warunków powszechnego dostępu do edukacji prowadzonej w profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach przedszkolnych – dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także zapewnienia szerokiej i dobrej jakościowo oferty pozwalającej na wszechstronny rozwój dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Damasławek”

W ramach projektu m.in.:

  1. Utworzone zostaną dwa dodatkowe oddziały przedszkolne, w których zatrudnienie znajdą 4 osoby
  2. Zagospodarowane zostaną dwa place zabaw,
  3. Sale dydaktyczne wyposażone będą w nowe meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny,
  4. W Przedszkolu w Damasławku utworzone zostaną łazienki w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  5. Organizowane będą zajęcia adresowane zarówno dla dzieci pełno jak i niepełnosprawnych, rodziców i kadry pedagogicznej, w formach indywidualnych i grupowych,
  6. Przedszkolaki będą uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych, wydarzeniach artystycznych, happeningach,

Łączna wartość projektu wynosi 1.091.214,30 zł. Środki otrzymano z Gminy Damasławek i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13.