W okresie letnim 2010 r. do Przedszkola zgłosiło się 25 dzieci w wieku od 3 do 4 lat, tworząc grupę z której utworzono dodatkowy oddział przedszkolny. Zajęcia prowadzone są w systemie popołudniowym. W tym celu zatrudniono dwie nowe osoby : nauczyciela wychowania przedszkolnego i pomoc oddziałową.

Zakupiono również dodatkowe szatnie. Zajęcia w ramach podstawy programowej od 2010 r. prowadzone są na nowo utworzonych placach zabaw, w których wyrównano podłoże i ustawiono nowe elementy; piaskownicę z desek 3×3,wieżę W12, karuzelę tarczową z siedziskami, kosz potrójny, lanarium, stożek, domek ze sklejki Paweł i Gaweł, sklepik z tablicą i tablicę reklamową z nalepką.