Od miesiąca października br. w Przedszkolu dla trójki dzieci posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu prowadzone są zajęcia kompensacyjne. Głównym ich celem jest udzielenie pomocy dzieciom w przezwyciężaniu trudności i umożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz osiąganie pozytywnych wyników w nauce. Zajęcia prowadzi doświadczony oligofrenopedagog.


Wzmocnienie działań podejmowanych w ramach zajęć kompensacyjnych ma miejsce podczas spotkań z psami kynoterapeutycznymi. Ponadto na podstawie przeprowadzonej przez kadrę przedszkolną diagnozy utworzono 3 grupy dzieci, które wraz z rodzicami uczęszczają na zajęcia edukacyjne dodatkowe prowadzone przez wykwalifikowanych kynoterapeutów.


Kilkakrotnie rozpoczynając od m-ca listopada 2010 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbył się spektakl Teatru Cieni LATARENKA. Pierwszy nosił nazwę „Dwie Dorotki”, polegał na opowiadaniu bajki z jednoczesnym ilustrowanie jej akcji na ekranie. W 3 przedstawieniach uczestniczyły wszystkie dzieci z dwóch placówek przedszkolnych w Damasławku i Niemczynie.