GRUPA  Żabki i Motylki

Temat: Na wiejskim podwórku

Cele zajęć:

 • uważne słuchanie wiersza
 • poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci
 • posługiwanie się nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie koordynacji ruchowej

Zadania na dziś:

 1. „Na wiejskim podwórku” – praca z obrazkiem. Poszukajcie w książkach obrazków przedstawiających życie na wsi (zwierzęta, zabudowa). Porozmawiajcie z rodzicami jakie tam można spotkać zwierzęta.
 2. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego pt. „Na wiejskim podwórku”

„Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa – łaciate cielątko,

Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa – łaciate cielątko,

             Koza – rogate koźlątko,

Owca – kudłate jagniątko,

Świnka – różowe prosiątko,

Kurka – pierzaste kurczątko,

Gąska – puchate gąsiątko,

Kaczka – płetwiaste kaczątko,

Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:

Krowę – łaciate cielątko,

Kozę – rogate koźlątko,

Owcę – kudłate jagniątko,

Świnkę – różowe prosiątko,

Kurkę – pierzaste kurczątko,

Gąskę – puchate gąsiątko,

Kaczkę – płetwiaste kaczątko,

Znalazło mamę każde dzieciątko”.

 1. Rozmowa na temat wiersza:
 • O jakich zwierzęcych mamach jest mowa w wierszu?
 • Jak nazywa się dziecko krowy, kozy, owcy, świni, kury, gęsi, kaczki?
 • Co działo się na wiejskim podwórku?

 

 1. Karta pracy:

* 3 latki – karta pracy do druku

* 4 latki – karta pracy nr 7

 1. Na zakończenie zapraszam Was do gimnastyki z piosenką „Głowa, ramiona”.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Powodzenia:

Ż. Bąkowska, A. Kokowska, R. Mróz

Skip to content