Grupy:  Pszczółki, Kotki, Sówki

Data: 05.06.2020

Temat: Prawa dziecka

Cele główne:
– zna swoje prawa,

– ma poczucie własnej wartości

1.Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci

Piosenka o prawach dziecka sł. i muz. Jerzy Kobyliński

Mam prawo żyć,
Mam prawo być sobą,
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być,
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.
Mogę się śmiać,
Może się dziać pięknie,
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa.

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.
Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa.

Dzieci opowiadają, o czym jest piosenka, o jakich prawach dziecka jest w niej mowa.

  1. Prawa dziecka – film

 

 

Prawa Dziecka – plansze

  1. Prawa dziecka – przygotowanie plakatu na podstawie filmu i piosenki.

Możesz wykorzystać plansze, umieszczone pod filmem

Na dużym arkusz papieru zapisujemy  pionowo hasło PRAWA DZIECKA.

Dzieci odrysowują swoje dłonie, najlepiej łącznie z kawałkiem nadgarstka.

Wyszukajcie z dziećmi obrazków o prawach z piosenki i filmu  w czasopismach, gazetach wytnijcie i przyklejcie. Możecie narysować lub  zapisać prawa dziecka. Wywieście plakat w widocznym miejscu.

 

Opracowały

P.Nowak, P.Fabiszak, I.Przybył

Skip to content