Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data: 6.05.2020
Temat:Wielki skarb

Cele główne:
doskonalenie umiejętności uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat jego treści, rozwijanie słownika czynnego dzieci
rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru.

1.Wielki skarb – R. czyta wiersz. O czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki

Wieki skarb Barbara Stefania Kossuth

Mam przyjaciela – wielki skarb,
największą radość w świecie.
Któż to? Aha, nie powiem, nie…
Z łatwością odgadniecie.
Chciałbym z nim przebyć cały dzień,
lecz mi nie daje niania.
– Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,
dość tego już czytania.
Tak, książka to przyjaciel mój
– przyjaciel prawie żywy.
On opowiada cudów moc,
o świecie prawi dziwy.
O górach, morzach niesie wieść,
o naszej własnej ziemi,
wypowie wiersz lub cudną baśń
– czym? – Literkami swymi.
Więc cieszę się, że książkę mam.
Och, czytać pragnę wiele!
Nie niszczę ich, bo książki me
– najlepsi przyjaciele.

Czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z książek. Jakie inne informacje można znaleźć w swoich ulubionych książkach? Co oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”? Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z którym można się bawić, biegać, wyjeżdżać?

2„Ćwiczymy pamięć” – nauka wybranych strof wiersza. Można zaproponować naukę całego wiersza lub tylko części, R. powtarza z dzieckiem kolejne wersy wiersza, za każdym razem w specjalny sposób, np. wysokim głosem, grubym, niskim, słowami podzielonymi na sylaby, śpiewając itp.

3. „Księgarnia” – zabawa .
Proszę przygotować np. cztery stoiska z książkami, na każdym z nich prezentuje jeden rodzaj książek, np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami i komiksy. Ważne, by książki z jednego stoiska miały charakterystyczne cechy wspólne. Każdy rodzaj książek ma inną cenę, np. 5 zł, 7 zł, 10 zł, 20 zł. Dzieci wybierają z W10 banknoty i monety. Rodzic będzie księgarzem. Dzieci mają za zadanie kupić co najmniej trzy książki w dowolnych cenach. Ważne, by zostało im jak najmniej pieniędzy. Nie można zmieniać cen książek podczas transakcji. Po zakupach dzieci pokazują książki i opowiadają, co sprawiło im trudność, a co było przyjemne podczas tej zabawy.

pieniądze do druku

Praca z KP4.7a – przeliczanie książek, uzupełnianie zbiorów, zapisywanie i rozwiązywanie działań.
Praca z KP4.7b – rysowanie wzorów po śladzie i samodzielnie, odczytywanie rebusów, umieszczanie nalepek.
Praca z KP4.8a – przeliczanie i rysowanie monet i banknotów.

4.Zabawy ruchowe
„Tajemnicza książka”- Każdy uczestnik zabawy otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę i stara się utrzymać ją w tej pozycji, podczas gdy R. wydaje kolejno polecenia: Obracamy się, tańczymy, chodzimy bokiem, kucamy, chodzimy do tyłu…
„W księgarni”. Dzieci zajmują dowolne miejsca na podłodze . Leżą na boku. Na hasło N.: Książki się otwierają przechodzą do leżenia na wznak, wyciągają na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają klaszczą w dłonie. R. mówi, ile stron ma książka, a dzieci tyle razy klaszczą. Na hasło: Książki się zamykają dzieci powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na bokach, nogi podkurczone. Gdy R. powie: Książki stoją na regale, dzieci przechodzą do stania na baczność.

Zachęcam do wysłuchania bajki:
https://www.youtube.com/watch?v=x8TD-Xtg7VM&feature=youtu.be

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content