Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Cele główne:
rozwijanie sprawności fizycznej dzieci
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”
rozwijanie percepcji słuchowej
poszerzanie zakresu wiadomości nt. pszczół

1.Zabawy ruchowe
„Kaczki na wodzie” – ćwiczenia tułowia. Dzieci wykonują przysiady, podnoszą wyimaginowany kamień i naśladują puszczenie „kaczki” na wodzie – rzuty prawą i lewą ręką.
„Zanurzamy się” – zabawa skoczna. Dzieci wykonują kilka sprężystych podskoków obunóż w miejscu i przysiad podparty – zanurzają się w wodzie.
„Niedźwiedź zasypia” – ćwiczenia uspokajające. Dzieci w siadzie skulnym, z głową zbliżoną do kolan robią wydech. Następnie w siadzie prostym, ze wzniesionymi ramionami robią wdech
„Kto silniejszy” – ćwiczenia siłowe . Dzieci w parach (lub rodzic- dziecko) siedzą przodem do siebie w siadzie rozkrocznym, stopy zwarte ze stopami współćwiczącego. Trzymają wspólnie szarfę za końce. Jedno dziecko obniża plecy do leżenia tyłem – przeciągając współćwiczącego do skłonu w przód, po czym następuje zmiana ról.

2.„Jak wygląda znak odejmowania? – zabawa ruchowa. R. prezentuje dzieciom sposób pisania znaku odejmowania. Następnie prosi dzieci, by spróbowały go pokazać za pomocą różnych części ciała. Na koniec dzieci piszą znak odejmowania w powietrzu i na podłodze.

3.Praca z KP4.34a – przeliczanie zwierząt, zapisywanie odejmowania.
Praca z KP4.34b – wykluczanie ze zbioru, odszukiwanie zwierzęcia, które nie pasuje do pozostałych. Rysowanie zwierzęcia zgodnie z instrukcją.
Praca z KP4.38b – kącik grafomotoryczny, rozwiązywanie działań, zapisywanie wyników

4.Z kamerą wśród pszczół – bajeczka
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c odc. 2
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE– odc.1

5. Zapoznanie z dźwiękami- zwierzęta w dżungli
https://www.youtube.com/watch?v=Rerv4Ppfq7U

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content