Grupa: Sówki, Kotki, Pszczółki

Data: 10.06.2020

Temat: Zwierzęta Polski

Cele:

poszerza swoją wiedzę na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;

– doskonali umiejętności czytania symboli

 

1.Zabawa z kropkami – układanie symboli liczb w odpowiedniej kolejności, przeliczanie, synteza wzrokowa. Dziecko otrzymuje cztery kartki z literami: R, A, P, K. Na kartkach znajduje się różna liczba kropek. Zadaniem dzieci jest ułożenie kartek z literami od tej, na której jest najmniej kropek, do tej, na której jest ich najwięcej. Dzieci odczytują słowo „park”.

Wydrukować i wyciąć wzdłuż przerywanej linii

napis

2.Parki narodowe – rozmowa z dziećmi na temat polskich parków narodowych

i zwierząt znajdujących się pod ochroną. Pyta o ich skojarzeniach ze słowem „park”: Czym jest park narodowy? Czy byliście w jakimś polskim parku narodowym? Po co tworzy się parki narodowe? Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną? Dlaczego?

 Obejrzyj film. Zapoznaj się z logo Parków narodowych w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=fdJrmPmcq6A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Jakie znamy parki? – memory. Celem tej popularnej gry jest zebranie jak największej liczby par kart. Wymieszane karty rozkładamy na stole ilustracjami do dołu. Grę rozpoczyna losowo wybrany uczestnik odwracając dwie karty. Jeżeli karty stanowią parę, to zabiera je i w tej samej kolejce odkrywa następne karty, aż do momentu, gdy odwróci dwie różne. Wówczas pozostawia je na swoim miejscu obrazkami do dołu, a do gry przystępuje kolejny gracz. W grę można bawić się indywidualnie bądź w grupie do 4 osób. Zabawa ćwiczy pamięć i spostrzegawczość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Zagadki teatru cieni. Wydrukuj na sztywnym papierze strony z cieniami zwierząt. Wytnij sylwetki zwierząt, a następnie doklej do nich długie wykałaczki. Ustaw parawan z białego prześcieradła (możesz rozciągnąć w pokoju sznurek do bielizny, albo postawić na stole dwa krzesła i powiesić na nich prześcieradło), zasłoń okna. Za parawanem zapal lampkę i skieruj jej światło na prześcieradło. Jedna osoba wchodzi za parawan, stoi w pewnym oddaleniu od prześcieradła lub kuca i zbliża kukiełkę do „ekranu”, pozostałe dzieci zgadują, jakie to zwierzę i w jakim parku mieszka, opowiadają ciekawostki o nim. Możesz też ogłosić wcześniej konkurs na wiersz o zwierzętach parków narodowych a jego uczestnicy zaprezentują swoją twórczość w nietypowej formie – wcielając się w zwierzęta w teatrze cieni. Możesz również poprosić dzieci o przygotowanie scenek z wykorzystaniem kukiełek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Materiały edukacyjne dla dzieci

https://epodreczniki.pl/a/parki-narodowe/DnJcpzotD

 

 6.Tropy zwierząt- zapoznaj się z tropami zwierząt i wykonaj zadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Dzieci 5 letnie karty pracy:

Praca z KP4.31a – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy ogólnej.

Praca z KP4.31b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

Dzieci 4,3 letnie karty pracy

Kp2.44 – Od najmniejszego do największego

 

8.Gra edukacyjna

https://learningapps.org/868448

 

Opracowały:
P.Nowak, P.Fabiszak,  I.Przybył

Skip to content