Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Temat: Zwierzęta w Polsce

Cele główne:

wdrażanie do poszanowania świata roślin i zwierząt

rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania prostych wyrazów,

 

1. Posłuchajcie wiersz     – Tylko raz Mieczysława Buczkówna

Chcą żyć jak i ty żyjesz,

Wszystkie na świecie zwierzęta

– I mrówki, i żaby, i żmije,

I pszczoła wiecznie zajęta

I paź królowej – motyl

Niech fruwa tęczowozłoty,

I ślimak środkiem dróżki

Niech pełznie, wystawia różki

Przypatrz się z bliska dżdżownicy,

Biedronce, jak kropki liczy,

Jaskółce, jak gniazdko kleci,

Jak pająk rozsnuwa sieci.

Niech skacze pasikonik,

Niech świerszczyk w trawie dzwoni…

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las.

Jak i ty – żyją tylko raz.

Pytania: O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? Gdzie można je spotkać? Co jest ich wspólnym marzeniem?

Porządkując odpowiedzi dzieci należy podkreślić, że niezależnie od gatunku, każdy ma prawo do życia i każdy jest potrzebny, dlatego należy mu się szacunek.

 

2.„Jaka to nazwa?” – układanie wyrazów z liter. Zadanie polega na ułożeniu jak największej liczby nazw zwierząt. Dzielą zwierzęta na hodowlane i dzikie.

 

3.Praca z KP4.36a – nazywanie zwierząt, dzielenie nazw na głoski, zapisywanie pierwszej i ostatniej litery.

Praca z KP4.36b – pisanie wyrazów po śladzie, odczytywanie prostych wyrazów, nazywanie zwierząt i łączenie ich z odpowiednim wyrazem.

Praca z KP4.37a – odnalezienie ukrytych zwierząt i zaznaczenie ich.

 

4.Samodzielna praca z KZ 78–79 – utrwalenie informacji o zwierzętach, które dziko żyją w Polsce. Rozmowa na temat parków narodowych w Polsce i ich symboli. Odnajdywanie na mapie symboli parków narodowych.

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content