Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data:11.05.2020
Temat: Instrumenty muzyczne

Cele główne:
doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie logicznego myślenia, poszerzanie słownika czynnego.
kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami;
zapoznanie z literą H,h

1. Najlepszy instrument – R. zaprasza dzieci do słuchania wiersza. Przed przeczytaniem utworu prosi, aby dzieci zwróciły szczególną uwagę na to, w jakich sytuacjach może grać instrument, o którym pisze autor.
Najlepszy instrument Wojciech Próchniewicz

Jest taki instrument na świecie,
Dostępny nawet dla dzieci.
Wygrywa wszystkie melodie
Najładniej, najłagodniej.
Gdy nutki wpadną do ucha ,
On ucha bardzo się słucha.
Bo najgrzeczniejszy jest przecież,
Słucha się w zimie i w lecie,
W upał i gdy deszcz leje,
On wtedy nawet się śmieje!
Chodzi wraz z tobą wszędzie
już tak zawsze będzie.
Nawet za złota trzos
Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.
Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj.
Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!
On się natychmiast odezwie
I zagra czysto i pewnie.
Opowie ci zaraz radośnie
Na przykład o słonku lub wiośnie.
Bo lubi i dobrze zna cię,
Twój wierny, dźwięczny przyjaciel

Rozmowa z dziećmi: Co autor wiersza nazywa najlepszym instrumentem? Czy każdy z nas ma taki instrument? W jakich sytuacjach, według autora, możemy go używać? Czym się różni od tradycyjnych instrumentów? W czym jest podobny? Jeśli dzieci mają trudność z odpowiedzią na któreś pytania, R. może przeczytać odpowiedni fragment wiersza jeszcze raz.

2. „Grająca woda” – zabawa badawcza.
Przed każdym dzieckiem stoi kieliszek na nóżce, a na stoliku butelka lub inne naczynie z wodą. R. prosi, aby dzieci suchym palcem pocierały wokół krawędzi kieliszka – szybko i powoli.
Pytanie : Czy słyszycie jakieś dźwięki?- Suchym palcem nie wydobędziemy dźwięków z kieliszka. Następnie dzieci wykonują tę samą czynność, ale tym razem palec powinien być mokry. Należy trzymać kieliszek mocno za nóżkę, żeby się nie przesuwał, ale nadal powinien stać na stole.
Pytanie: Czy teraz słyszycie dźwięk? Jeśli dzieci wykonały ćwiczenie prawidłowo – usłyszą dźwięk. Następnie dzieci wlewają do kieliszka trochę wody i ponownie próbują grać na nim mokrym palcem. Z kieliszka wydobywa się dźwięk. R. zachęca dziecko, by spróbowało porównać dźwięki, jeśli np. do trzech kieliszków wleją różną ilość wody. Dzieci sprawdzają, od czego zależy wysokość dźwięku. Po wielu próbach N. zaprasza dzieci do rozmowy:
Pytania: Jak myślicie, dlaczego, gdy pocieraliśmy kieliszek suchym palcem, nie było słychać dźwięków? A dlaczego dźwięki są różne, gdy wlejemy mniej i więcej wody?

Usystematyzowanie wiedzy dzieci: Palec wprawia w drganie szkło kieliszka, które z kolei pobudza do drgań powietrze znajdujące się w środku. Wewnątrz kieliszka powstają fale dźwiękowe. Gdy do kieliszka nalewamy więcej wody, wysokość dźwięku się obniża.
Aby pokazać drgania szkła, R. może przyczepić do kieliszka piłeczkę pingpongową na nitce i zademonstrować dzieciom raz jeszcze wprawianie kieliszka w drganie. Podczas pocierania mokrym palcem brzegu kieliszka piłeczka będzie się odchylać.

3.„H jak harfa” – prezentacja litery w wyrazie.
Praca z KP4.16a – identyfikowanie i zakreślanie liter H, h, rysowanie pętli wokół obrazków.

Prezentacja litery h, H- wskazanie ilustrację, następnie modelu wyrazu z podziałem na sylaby.
Prośba, aby dzieci wyklaskały słowa zgodnie z modelem sylabowym: har-fa.
Dzieci wraz z R. liczą sylaby w wyrazie.
Następnie R. wskazuje model głoskowy wyrazu HARFA
Można ułożyć przed dziećmi model głoskowy z kartoników wyciętych wcześniej. Literę H układamy innym kolorem kartonika

Dzieci przeliczają głoski. R. prezentuje sposób pisania liter H, h. Prosi dzieci, by napisały litery palcem na dywanie i w powietrzu. Zwrócenie uwagi na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze.

Praca z KP4.16b – pisanie liter H, h po śladzie, czytanie zdań metodą sylabową.
Praca z KP4.20a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter h, H, pisanie zdania po śladzie.

Zapraszam do muzycznej zabawy:
https://www.youtube.com/watch?v=43bNGvf1J_k

Zadanie dla chętnych:
Dzieci układają z liter Alfabetu wyrazy zawierające literę H: hak, hamak, huk, hokej, herb, hasło

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content