Grupy: Misie, Biedronki, Słoneczka

Data: 15.04.2020

Temat: Dzień w gospodarstwie

 

Cele główne:

– rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i aparatu mowy

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranego kryterium, 

– rozwijanie umiejętności układania rytmów wieloelementowych,

– kształcenia umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, przeliczania sylab i głosek w słowie

 

 

  1. Dzieci słuchają recytacji wiersza i wykonują ćwiczenia logopedyczne – naśladują odgłosy zwierząt.

Rozmowy zwierząt  Barbara Kosowska

 

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy

Kto Cię krowo tak nauczył?

Nikt nie uczył mnie muczenia

Mówię Mu od urodzenia,

A ponadto daję słowo

Jestem bardzo mleczną krową

 

Baran do owcy mówi: beee

Czego baran od niej chce?

Powiedz owco ma kochana

Ile mleka dałaś z rana?

Dałam dzisiaj dużo mleka

Teraz na mnie fryzjer czeka

 

Kukuryku, kukuryku

Co się dzieje w tym kurniku?

 Kura jaja wysiaduje,

Kogut z dumą spaceruje,

Bo za chwilę już na świecie

 Ma pojawić się ich dziecię.

 

Źrebię w stajni mamy szuka

Rży, kopytkiem w ziemię stuka

Gdzie ta mama się podziała?

Pewnie z tatą w świat pognała

 Klacz i ogier wnet wrócili,

Na wyścigach konnych byli.

 

Tak zwierzęta rozmawiają

One też swój język mają.

To jest język zagrodowy

Kury, owcy czy też krowy.

 

Rozmowa na temat wiersza: Jakie zwierzęta występowały w wierszu? O czym rozmawiały zwierzęta? Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? Do czego służą wydawane przez nie odgłosy? Następnie N. prosi, aby dzieci spróbowały naśladować odgłosy zwierząt, np. Spróbujcie wydać odgłos jagnięcia, które zobaczyło wilka, bardzo się boi i przywołuje owcę. Spróbujcie przedstawić krowę, która jest bardzo głodna i przywołuje gospodarza.

 

  1. KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku.

   KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem.

 KP3.48a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie.

 

3.Oglądanie książek o zwierzętach lub zabawy w internecie- dzieci przeglądają książki o zwierzętach. Odszukują zwierzęta, które mieszkają w gospodarstwie. Rodzic może kierować zabawą np.: Znajdź zwierzę, które mieszka w kurniku. Znajdź duże zwierzę, które mieszka w stodole ?

 

4.Zabawy ruchowe:

 „Tęcza” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym i trzymają szarfy za końce w prostowanych rękach uniesionych nad głową. Wykonują skłony na boki, raz w prawo, raz w lewo.

 „Obserwujemy bociana” – dzieci kładą się na brzuchu, nogi trzymają na podłodze, z palców robią „lornetkę”, podnoszą łokcie i udają, że obserwują bociana spacerującego po łące.

 „Wąchamy kwiaty” – Dzieci leżą na podłodze w dowolnej pozycji i wdychają powietrze wolno i spokojnie nosem, a wydychają ustami

 

 

Dla chętnych zabawy z panią Migotką- Wiosna na wsi

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content