Grupy: Misie, Biedronki, Słoneczka
Data: 16.04.2020
Temat: Na polu

Cele główne:
poszerzanie słownika czynnego dzieci,
utrwalenie umiejętności przeliczania
utrwalenie informacji o cyklu rozwoju roślin
poszerzanie wiedzy przyrodniczej

1.Wspólna praca – dzieci uważnie słuchają wiersza

Wspólna praca Ludwik Wiszniewski
Kwaknął kaczor raz i drugi:
− Na podwórku widzę pługi…
Kwa, kwa!

Wróbel siedzi na stodole:
− Już gospodarz jedzie w pole…
Ćwir, ćwir!

Zając przysiadł na ugorze:
− Już gospodarz w polu orze…
Hop, hop!

Na podwórku kogut pieje:
− Już gospodarz w polu sieje…
Ko, ko!

Na topoli kraczą wrony:
− Już koniki ciągną brony…
Kra, kra!

Teraz krzyczą wszyscy razem:
− Oraliśmy z gospodarzem!
Hej! Hej!

Rozmowa z dziećmi na temat wiersza: Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu? Co to jest pług, ugór, orka, brona? Jakie zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały?
Tworzenie zdań z niektórymi słowami użytymi w wierszu – nazwy zwierząt, czynności, maszyn.

2.Czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się rozwijać? – omówienie z dzieckiem

Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie po śladzie pędów fasoli.
Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców.
Praca z KP3.46b – czytanie sylab i pisanie utworzonych z nich wyrazów.

3.„Zakładamy uprawę ziół” – zabawa badawcza.
KZ. Na podstawie ilustracji na s. 62 dzieci odpowiadają na pytanie, jakie rośliny może uprawiać rolnik oraz co można zrobić z tych roślin. Dzieci sprawdzają, jak urosły zasadzone przez nie wcześniej rośliny.
Dla chętnych – założenie hodowli ziół w doniczkach lub w ogrodzie- zachęcamy do dokumentowania swojej pracy zdjęciami

 

 

 

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content