Grupy: Pszczółki, Kotki, Sówki

Data: 16.06.2020

Temat: Burza

Cele główne:
– poszerza informacje na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;

– doskonali ekspresję twórczą

1. Wysłuchaj nagrania wiersza Burza autorstwa Jana Paciorka

 

Po wysłuchaniu utworu zadajemy dzieciom pytania: O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu? Co zrobiła Pani Burza? Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? Co się stało, gdy się zmęczyła? Kto przepędził burzę? Czy wiecie, jak powstaje burza?

 

 

2. Jak powstaje burza – eksperyment.

 

3. Wędrująca woda, czyli jak powstają kolory – przygotowanie eksperymentu.

Nawiązanie do tematu zajęć z następnego dnia, przygotowanie eksperymentu, którego wyniki będą omawiane w kolejnym dniu.

Umieszczamy obok siebie siedem kubków. Do kubków wlewa wodę,

a pomiędzy nimi umieszcza zwinięte papierowe ręczniki, które zanurza w wodzie. Do pierwszego kubka wsypuje czerwony barwnik spożywczy, do trzeciego – żółty, do piątego – niebieski, do siódmego – fioletowy.

Poniżej link do eksperymentu na mniejsza ilość szklanek

 

4.Karty pracy

Dzieci 5-letnie

Praca z KP4.33b – utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej. N. pyta dzieci: Co można zaobserwować na niebie po burzy w słoneczny dzień? (tęcza)

Dzieci 3,4,5 – letnie – kolorowanie odpowiedniego obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Burza” –praca plastyczna techniką kolażu.

Obejrzyj w Internecie, książkach ilustracje przedstawiające burze i krajobrazy burzowe Przypomnij sobie burzę, którą kiedyś przeżyłeś/łaś.

A teraz, używając folii, tektury, kawałków materiału, kolorowego papieru, flamastrów i kleju, przedstaw burzę na kartkach. Może być podobna do tych z ilustracji, ale może też być zupełnie inna. Zastanów się, jakie materiały się przydadzą i w jaki sposób je wykorzystasz, a potem przystąp do pracy.

 

Opracowały

P.Nowak, P.Fabiszak, I.Przyby