Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Cele główne:

utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy,

odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych,

wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez

rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne:

– „Plażowanie” – dzieci stawiają bosą stopę na kredce Na dany sygnał podnoszą kredkę palcami stopy. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą.

– „Orzeźwienie” – R. rozdaje dzieciom puste butelki plastikowe. Dzieci w siadzie klęcznym kładą butelkę przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwają butelki szybkim ruchem w przód i przysuwają do kolan. Potem w leżeniu przodem zginają ręce w łokciach, dłonie trzymają na ziemi przy barkach, butelkę stawiają w małej odległości od twarzy. Robią głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie, starając się silnym wydechem przewrócić butelkę. Następnie w leżeniu przodem trzymają butelkę w jednej ręce i przekazują ją ruchem okrężnym z ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku (ręce cały czas proste w łokciach). Na koniec w leżeniu tyłem trzymają oburącz butelkę za głową. Butelka leży poziomo. Podnoszą nogi i ręce i starają się dotkną stopami butelki, po czym wracają do pozycji wyjściowej

– „Pokrzywa” – zabawa w parach, podawanie sobie piłki wymieniając nazwy warzyw, owoców, krzewów. Na słowo „pokrzywa” nie można złapać piłki. Kto się pomyli, robi trzy pompki.

 

2.Burza – zagadka Marcina Przewoźniaka.

Co się dzieje tam u góry?

Wielką wojnę toczą chmury?

Wciąż na siebie nacierają

I strzelają, i błyskają?

Co się tam na górze dzieje?

Że się nam na głowy leje?

Od błyskawic niebo trzeszczy,

A nam w butach chlupie deszczyk.

Ciemne niebo dudni, świeci…

Co się dzieje tam na górze?

Wiedzą to na pewno dzieci:

Oglądamy groźną… (burzę).

Po przeczytaniu zagadki R. prosi dzieci, aby nazwały dźwięki, które w niej opisano.

Rozmowa : Jak należy się zachować w czasie burzy? Dzieci formułują swoje przypuszczenia lub dzielą się swoją wiedzą.

Podsumowanie informacji:

Podczas burzy:

– należy unikać wysokich obiektów;

– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami;

– należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy.

 

3. „Co słyszysz?” – ćwiczenia słuchowe. R. włącza nagranie z odgłosami: ulewy, grzmotu, małego deszczyku Dzieci starają się rozpoznać, co słyszą, i podać nazwy tych zjawisk.

https://www.youtube.com/watch?v=mbNPNm-ORSM

 

4.„Kapie, pada, leje” – szukanie wyrazów mówiących o tym, co robi deszcz: kapie, pada, leje, mży, kropi, siąpi. Kojarzenie dźwięków:

– uderzenia palcami w bębenek – kapie, kropi,

– przesuwanie palcami po bębenku – siąpi, mży,

– uderzanie pałeczką – pada,

– mocne uderzanie pałeczką – leje.

Ilustrowanie rodzaju deszczu ciałem:

– mżawka – pocieranie dłońmi o uda,

– silniejszy deszcz – klepanie dłońmi w uda,

– ulewa – tupanie nogami.

 

5.Praca z KP4.39b – poruszanie się zgodnie z kodem, kolorowanie obrazków.

 

6.„Burza” – utrwalenie wiadomości o burzy. Pytania

– Jak należy zachować się podczas burzy, gdy jesteśmy w domu? (pozamykać okna, wyłączyć: telewizor, komputer, radio, nie rozmawiać przez telefon, ponieważ uderzenie pioruna w urządzenie elektryczne lub telekomunikacyjne może spowodować porażenie)

– Co należy zrobić, gdy burza zaskoczy nas poza domem? (schronić się w bezpiecznym miejscu, w budynku, w jaskini, w aucie itp.) 

– Co chroni budynki przed uderzeniem pioruna? (piorunochron)

– Czego należy unikać podczas burzy? (nie wolno chować się pod drzewami, nie wolno stać w wodzie itp.)

 

Dla chętnych:

Skąd się bierze burza?” – eksperyment.

Do przeprowadzenie doświadczenia będą potrzebne: szklanka, blaszane denko (pokrywka puszki), balonik, kawałek wełnianej tkaniny.

Instrukcja:

  1. Na suchej szklance umieszczamy blaszane denko,

  2. Nadmuchujemy balonik,

  3. Pocieramy energicznie balonik wełnianą szmatką i kładziemy go na denku,

  4. Zbliżamy palec do brzegu blachy.

    Po zakończeniu eksperymentu R. pyta dzieci: Co zauważyliście? (przepływ prądu) Jak to wytłumaczyć? (W wyniku pocierania balonika wytworzyły się ładunki elektryczne – prąd, i przeskoczyła iskra, którą można porównać do małej błyskawicy).

    A tutaj można obejrzeć ten eksperyment:

https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content