Grupa: Słoneczka

Data: 16.11.2020

Temat: W teatrze

 

Cele:

– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem treści utworu literackiego

– wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane z teatrem

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doświadczeń

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i płynności ruchów ciała.

 

Przebieg zajęć:

1.Obejrzenie inscenizacji  „Nadmorska przygoda 4 Słoni” – teatrzyk kukiełkowy

 https://www.youtube.com/watch?v=bV2aJEEU8ig

– Wspólne omówienie treści. Dzieci opowiadają, o czym jest bajka o Słoniach  (jakie postacie w niej wystę­pują, jakie przygody miały Słonie, jaki jest morał bajki).

 

2.Pogadanka „Co to jest przedstawienie teatralne?”.

– R. pyta: Czy podobała się wam taka forma przedstawienia znanej bajki? Czym różni się ona od zwykłego czytania tekstu?

Dzieci zwracają uwagę na różnice, np.: udział kukiełek (sylwet) – boha­terów bajki, scena (rozłożony parawan / koc), akcja na scenie (poruszanie kukiełkami).

– R. pyta: Jak możemy nazwać to, co przed chwilą zobaczyliście? (przedstawienie teatralne, spektakl, sztuka). Gdzie możemy oglądać takie przedstawienia? (w teatrze, w domu kultury, w przedszkolu, kiedy przyjadą do niego aktorzy z przedstawieniem).

 

3.„Co się znajduje w teatrze?” – obejrzenie filmiku edukacyjnego (do wyboru)

 https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

https://www.youtube.com/watch?v=U1LzpM4g9Ew  

Wyjaśnienie pojęć (na podstawie filmiku  i doświadczeń dzieci): aktorzy (aktor, aktorka), scena, widownia, sufler, reżyser, oświetlenie, dekoracja, rekwizy­tornia, garderoba, kasa biletowa, szatnia.

Proszę, aby dzieci najpierw przesylabizowały słowa związane z teatrem, potem spróbowały przegłoskować, następnie powiedziały jaką głoskę słyszą na początku lub na końcu słowa.

 Jeśli dziecko nie potrafi głoskować- robi to rodzic a dziecko mówi jakie słowo rodzic przegłoskował.

 

4,Zabawa pantomimiczna- Traf cień przeciwnika

Zabawa wymaga w miarę dużego pomieszczenia oraz silnego źródła światła. Dwóch uczestników otrzymuje „szpady” wykonane z plastiku lub kartonowych rurek. Wyznaczamy ograniczone pole poruszania się uczestników np. kwadrat metr na metr. Po jednym kwadracie dla każdego z uczestników. „Walka na szpady” nie polega na tym, aby trafić przeciwnika, ale jego cień. Z tego powodu na dzieci powinno być skierowane silne źródło światła, aby ich ciała dawały cień na podłodze. Walka trwa minutę, a sędzia ocenia czy było trafienie czy nie. Uczestnik zabawy, który wyjdzie poza swoje pole traci punkt tak, jakby został trafiony jego cień. Ta gra ruchowa może być kończona po pierwszym trafieniu lub można ustalić liczbę trafień, które kończą zabawę.

 

5.Wykonanie zadań w KP2, s. 54–55. Opisywanie ilustracji. Kolorowanie rysunków przedstawiających pracowników te­atru, czytanie globalne. Nazywanie osób pracujących w teatrze. Nazywanie części sali teatralnej i pomieszczeń w teatrze. Przeliczanie aktorów na scenie, porównywanie liczebności reflektorów i kwiatów w wazonach.

6. Zaj. muzyczne  „Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH”

  https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 

Dla chętnych:

Spektakl baletowy „Brzydkie kaczątko” https://www.youtube.com/watch?v=ymdAFsax7BI

Trzy świnki – teatr cieni https://www.youtube.com/watch?v=h1XmohJDSmQ

 

Opracowanie:  K.Busz

Skip to content