Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data: 17.04.2020
Temat:Maszyny rolnicze

Cele główne:
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia , rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek oraz sylab w słowach
rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenie umiejętności dodawania
doskonalenie umiejętności wyrażania ruchem treści utworu,
doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranego kryterium,

1.Co to jest gospodarstwo (FARMA)? –Rozmowa z dziećmi: Co to jest gospodarstwo? Czym zajmuje się rolnik? Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście? Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje? Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie?

Farma – zazwyczaj duże gospodarstwo rolne, zmechanizowane i specjalizujące się w uprawie wybranych roślin lub hodowli wybranych zwierząt.

3.Maszyny rolnicze − pokaz zdjęć przedstawiające różne maszyny i narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, widły, kosę.
Proszę wykorzystać zdjęcia z internetu

Dzieci dzielą ich nazwy na sylaby, następnie na głoski, oznaczają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie.
Rozmowa: Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy? Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia? Gdzie rolnik zwozi zboże?

3. W poniedziałek rano kosił ojciec siano – zabawa ruchowa. Dziecko, które jest „ojcem”, wykonuje gesty odpowiednie do słów piosenki.

1. W poniedziałek rano, kosił ojciec siano,
Kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa.

2. A we wtorek rano grabił ojciec siano,
Grabił ojciec, grabił ja, Grabiliśmy obydwa.

3. A we środę rano Suszył ojciec siano,
Suszył ojciec, suszył ja, Suszyliśmy obydwa.

4. A we czwartek rano Zwoził ojciec siano,
Zwoził ojciec, zwoził ja, Zwoziliśmy obydwa.

5. A zaś w piątek rano Sprzedał ojciec siano,
Sprzedał ojciec, sprzedał ja, Sprzedaliśmy obydwa.

6. A w sobotę rano Stracił ojciec siano,
Stracił ojciec, stracił ja Straciliśmy obydwa.

7. A w niedzielę z rana Już nie było siana,
Płakał ojciec, płakał ja, Płakaliśmy obydwa.

link do piosenki
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+w+poniedzia%c5%82ek+rano+kosi%c5%82+ojciec+siano&&view=detail&mid=18EBB87C0AF70937E02E18EBB87C0AF70937E02E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dpiosenka%2Bw%2Bponiedzia%25c5%2582ek%2Brano%2Bkosi%25c5%2582%2Bojciec%2Bsiano%26%26FORM%3DVDVVX

4.Karty pracy
Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki.
Praca z KP3.47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazwy pory roku
Praca z KP3.46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10.
KZ s. 62–63, co jest na nich przedstawione. Na podstawie dzieci ilustracji opowiadają, czym różnią się od siebie różne zboża i jakie mają cechy podobne.

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska