Grupy: Pszczółki, Kotki, Sówki

Data: 18.05.2020

Temat: Emocje – co to takiego?

Cele:

– nazywa swoje emocje,

– głoskuje proste wyrazy,

– rozpoznaje emocje po mimice,

– opisuje cechy charakterystyczne emocji,

– czyta globalnie nazwy emocji.

 

  1. „Emocje” – diagram, doskonalenie umiejętności głoskowania. Rodzic czyta zagadkę – dziecko odgaduje hasło, głoskuje dany wyraz i próbuje zapisać go w kratkach.

Kliknij w poniższy link. Następnie klikając na poszczególny wers krzyżówki uzupełnij ja wpisując odpowiedzi do pytań.

https://learningapps.org/view12318168

Pytania:

– jakie hasło powstało?

– co ono oznacza?

– czym są emocje?

– jakie emocje znacie?

 

  1. „Mapa myśli” – Zapisujemy na mapie myśli wszystkie nazwy emocji podane przez dzieci.

3. „Zgadnij” – odgadywanie emocji jedynie po mimice, opisywanie cech charakterystycznych. Dziecko odlicza 1… 2… 3…, minę pokaż Ty! A rodzic pokazuje jedną z emocji jedynie za pomocą mimiki. Dziecko odgaduje. Opisuje jak się ona objawia (np. radość: uśmiech, podniesienie kącika ust, dołeczki w policzkach; gniew: zmarszczone czoło i brwi, zaciśnięte usta itd.). Na koniec odczytywanie globalne wybranych przez siebie emocji i pokazywanie ich na swoich t warzach.

 

 

 

 

 

 

 

4. 5 latki:

„Emocje na twarzy” – rozpoznawanie emocji po wyrazie twarzy, zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4.19.b.

„Druga połówka” – utrwalenie nazw emocji oraz ich zapisu, praca z KP4.19a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, odwzorowywanie, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego.

5. 4 latki:

„Co mnie cieszy?” – rozmowa na temat sytuacji wywołujących różne uczucia na podstawie KP2.37 i doświadczeń dzieci. Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

6. Zapoznajcie się z piosenką „Nasze emocje”

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4

 

Powodzenia !

I. Przybył, P. Nowak, P. Fabiszak

Skip to content