18.05-22.05.2020

 

Temat: Różnicowanie głoski s-sz.

Cele:

-potrafi wykonać ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,

-różnicuje głoskę s-sz,

-prawidłowo dopasowuje obrazki w pary,

 

W dalszym ciągu pracujemy nad głoską „S” oraz głoską „SZ”. Spróbujemy poćwiczymy nad nimi obiema na raz, nazywamy to wtedy różnicowaniem głosek.

1.Kilka ćwiczeń rozgrzewających nasz aparat artykulacyjny. Potrzebujecie kostkę do gry. Rzucajcie kostką  i wykonujcie ćwiczenia zgodnie z odniesieniem do danej liczby kropek. Powodzenia.

ćw.-artykulacyjne-z-kostką

2.Ćwiczenia z głoską „sz”.  Każdej żabce dobierz odpowiedni listek z taką samą sylabą jaką ma żabka. W drugim zadaniu dopasuj figury z sylabami do figur pustych- wyobraź sobie że to muszki, które chce złapać żabka swoim długim języczkiem. Możecie łączyć kredką, możecie wyciąć i dopasowywać poprzez łączenie w pracy, albo przenosić słomką do pary i jednocześnie mamy ćwiczenie oddechowe.

3.Teraz ćwiczenie z głoską „S”.

Dopasuj pierwszą sylabę do odpowiedniego obrazka. Tak samo jak w poprzednim możesz to zrobić kredką, wyciąć i dopasować w pary, albo przenosić słomką.

4.Przechodzimy do różnicowania głosek, czyli dziecko ma wysłuchać, kiedy słyszy w wyrazie głoskę „S”, a kiedy głoskę  „SZ” i umieścić obrazek po dobrej stronie tablicy.

Opracowały:

P.Fabiszak, K.Busz