Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Cele główne:

wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia;

tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek

 

1. Obejrzyjcie filmik związany z pogodą w różnych porach roku:

https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0

2. Zjawiska atmosferyczne” – N. rozmawia z dziećmi o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Pyta: Czym różni się lato od innych pór roku? Co dzieci robią w lecie, jaki to dla nich czas? Prezentuje dzieciom piktogramy zjawisk kojarzących się z latem: słonko, wiatr, upał, piorun, ulewa. Dzieci dopasowują nazwy do poszczególnych ilustracji. Następnie układają nazwy z liter Alfabetu, rozpoznają i nazywają spółgłoski i samogłoski

3.„Pogodowe głoski” – R. prosi dzieci o określenie głosek w nagłosie następujących słów: słońce, deszcz, burza, tęcza, dziecko wybiera z Alfabetu literę, która odpowiada głosce w przypisanej mu nazwie.

4. Praca z KP4.41a – łączenie w pary obrazka z cieniem, odszukiwanie i odczytywanie liter, tworzenie z nich wyrazów.

Praca z KP4.41b – uzupełnianie ilustracji symbolami pogody, czytanie globalne nazw dni tygodnia.

5.Zabawy ruchowe przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

https://www.youtube.com/watch?v=ZjDP5dpGcQA&list=PL7d9diVsrEf4XPwnCa3_Y3AIcQjf5JUum&index=10

Przygotowały:
A. Matczyńska, M. Chosińska, K. Busz,

Skip to content