Grupa: Słoneczka

Data: 18.11.2020

Temat: Bajkowy świat

 

Cele:

– wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą

– utrwalenie wiedzy na temat popularnych bajek

– tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej związanej z literaturą.

 

Przebieg zajęć:

1.Wykonanie ćwiczenia w KP, s. 59. Rysowanie linii po śladzie, próby odczytywania nazw lalek teatralnych (czytanie globalne).

Uwaga: R. pomaga w odczytaniu nazw lalek teatralnych. Zachęca dzieci, aby opisały poszczególne lalki, podały ich charak­terystyczne cechy, powiedziały, czym się między sobą różnią (ćwiczenia mowy)

2.Pogadanka wprowadzająca „Znane bajki”. R. pyta dzieci, jakie znają baśnie, bajki, które z nich najbardziej im się podo­bają i dlaczego.

3.Proszę pokolorować ilustrację- ILUSTRACJE 

https://drive.google.com/file/d/1zxcgQczJSFzGWstL9YbEUby4ZWE1vNF8/view?usp=sharing

4.Zabawa naśladowcza „Krasnoludki”. Dzieci śpiewają: Hej ho, hej ho, do pracy by się szło

Następnie naśladują określo­ne czynności: zamiatają, niosą ciężki worek, wbijają gwoździe, myją okna, mieszają zupę…

5.Wykonanie ćwiczeń w KP2, s. 60. Rozpoznawanie postaci z bajek po ich cieniach i obrysowywanie, podanie tytułu bajki i opowiadanie treści. Uzupełnianie sudoku figurami.

6. Rytmy- zajęcia matematyczne

https://view.genial.ly/5f703b34f902780d10ca2456

 Karty pracy https://drive.google.com/file/d/1i0YzuK1cHjb9y-7-czraPAW36swBgFg5/view?usp=sharing

– Można w domu samodzielnie układać rytmy- można wykorzystać sztućce, nakrętki, guziku itp.

DODATKOWO
Zabawy kształtujące edukację matematyczną

– Uciekający robaczek – to zabawa z wykorzystaniem laserowego wskaźnika lub lasera dla kota. Dzieci uwielbiają małe elektroniczne gadżety, a ten może mieć naprawdę wymiar edukacyjny. Laserowa kropka ucieka po sali, a dzieci określają gdzie jest “Za Kubą, między Kubą a Joasią, nad kuchnią, pod stołem”. 

– Gra w kości – to proste i równocześnie przyjemne. Dzieci otrzymują kostki do gry i dobierają się w pary. Każda para wyrzuca równocześnie kostkę. Wygrywa ta osoba, która ma więcej oczek

– Architekci – dzieci otrzymują kartki i kredki. Jedno z nich zostaje kapitanem, który swoją słowną instrukcją tłumaczy innym co narysować na kartce wg wzoru który otrzyma, np. “Na środku narysujcie prostokąt. Po jego lewej stronie płot z trzech trójkątów. Nad prostokątem duży trójkąt jako dach”, itp.

 

Dla chętnych:

bajka muzyczna „Calineczka” https://www.youtube.com/watch?v=CUPpUKEhLFY

Polecam stronę na Facebooku poświęconą edukacji 6-latków:Pedagog Ci podpowie

 

Opracowanie: K.Busz

 

 

Skip to content