Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Cele główne:

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi;

doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru;

rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

 

1.LATO:   https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA

Krajobrazy lata   https://www.youtube.com/watch?v=I4Q8K4Ob0-0

2.„Letnie krajobrazy” – R. krótko rozmawia z dziećmi na temat zdjęć – podaje nazwę środowiska przyrodniczego i krajobrazu (np. morski, górski, las, łąka, jezioro, rzeka). Następnie proponuje dzieciom namalowanie farbami akwarelowymi letniego pejzażu. Dzieci zamykają oczy i przy nagraniu Lato A. Vivaldiego wyobrażają sobie krajobraz, jaki chciałyby namalować.R. zachęca dzieci do tworzenia nowych barw przez mieszanie kolorów, tak jak robią to malarze.

Pan Vivaldi – 4 Pory Roku – Lato – muzyka poważna dla Dzieci    https://www.youtube.com/watch?v=GScKhYzzGGY

3.Praca z KP4.42a – odszukanie wśród liter ukrytych wyrazów i dopasowanie ich do obrazka.

Praca z KP4.42b – nazywanie przedmiotów, pisanie pierwszej i ostatniej litery nazwy obrazka.

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content