Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data: 20.04.2020
Temat:EKOprzyjaciele

Cele główne:
– rozwijanie ogólnej sprawności dzieci
-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na temat jego treści, ,
– definiowanie pojęcia „ekologiczny” – zapoznanie z wyglądem litery Z,Z – doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa zegar

Zestaw ćwiczeń porannych na cały tydzień:
– „Witamy się” – powitanie w parach, każde dziecko z każdym: dłońmi, ramionami, stopami, kolanami, pośladkami itp. – „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na klaśnięcie, rozprostowanie rąk i uniesienie ich wraz ze złączonymi nogami nad podłogę -„Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Na hasło „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupy „wypychamy” w górę, głowę chowamy między ramionami. -„Koniki” – bieg (uderzanie piętami o pośladki). – „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, skłon do lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy. – „Zwierzęta do stodoły” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Dzieci naśladują chód wybranych przez siebie zwierząt z wiejskiego podwórka (króliki – skaczą obunóż, krowy – czworakują, kaczki – maszerują na ugiętych nogach, konie – podnoszą wysoko nogi). Na hasło np. Hop! , siadają w siadzie skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na klaśnięcie spacerują dalej. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy.

Ten tydzień będzie pod hasłem: Dbamy o naszą planetę
22 kwietnia (środa) obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

1. Odczytanie wiersza- Nowa moda Małgorzata Strzałkowska

W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,
że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.
– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.
Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,
że taksówką jest najprościej.
Tylko tata głową kiwa,
po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –
każdy z nich okropnie smrodzi,
a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?
Lecz jest na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki,
pola pędzi Ala, za nią Ola,
mama, tata, babcia, dziadek,
a na końcu wujek Tadek.
Nowa moda jest w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera
na wycieczkę na rowerach.
Ziemia też oddychać musi,
bo inaczej się udusi.

Pytania do wiersza:
Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu? Ilu było członków tej rodziny? Czy potraficie ich wymienić? Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę? Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny? Dlaczego wybrali rowery? Co znaczy słowo „moda”? Co oznacza słowo „ekologiczny”?
Kierować rozmową w taki sposób, by dzieci stworzyły definicję słowa „ekologiczny” nie tylko jako czegoś zgodnego z naturą, chroniącego środowisko itp., lecz także jako powiązania pomiędzy środowiskiem i wszystkimi organizmami, które w nim funkcjonują.

2. Zapoznanie z literą Z,z – Karty Pracy nr 4

Z jak zegar – pokaz w KP wyglądu liter. Podział wyrazu „zegar” na sylaby, głoski, rozpoznanie głoski na początku wyrazu

Praca z KP4.1b – wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, pisanie litery Z, z po śladzie
Jakie to słowo?” – zabawa językowa. N. wypowiada słowa zawierające głoskę z, posługując się sylabami i prosi dzieci, by określiły, jakie to słowo i na którym miejscu słyszą w nim głoskę z (na początku czy w środku). Przykłady słów: ze-gar, gaz-da, ze- bra, naz- wa, gro-za.
Praca z KP4.1a – kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów.

Karta pracy dla chętnych

litera Z, kolorowanka Z,   a2

 

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

 

 

 

 

Skip to content