Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka

Cele główne:
utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem;
kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła.

1.Mój tato – rozmowa z dziećmi na temat taty, inspirowana treścią wiersza. Proszę uważnie wysłuchać wiersz i zastanowić się, kto go opowiada – dziewczynka czy chłopiec?

Mój tato Bożena Forma
Chodzimy z tatą na długie spacery,
mamy wspaniałe dwa górskie rowery.
Po parku na nich często jeździmy
i nigdy razem się nie nudzimy.
Gdy mroźna zima nagle przybywa
i ciepłym szalem wszystko okrywa,
bierzemy narty i śnieżne szlaki
wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.
Często chodzimy razem do kina,
lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.
Takiego mieć tatę to wielkie szczęście
– życzeń mu składam dziś jak najwięcej.

Pytania: Jak mają na imię Wasi tatusiowie? Jak wyglądają ? Jacy są? Co robicie wspólnie z nimi? Kim są z zawodu Wasi tatusiowie? Jakie mają hobby?

2.Tata i ja – zabawa w parach. Dzieci wchodzą w role – jedna osoba jest tatą, druga – jego dzieckiem. Dzieci odgrywają scenki, np. tata z dzieckiem idą na spacer, trzymając się za ręce; tata z dzieckiem kopią do siebie piłkę; tata z dzieckiem się siłują. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.

3.„Gdzie pracuje mój tata?” – zabawa słownikowa. Pytanie: czy dzieci wiedzą, na czym polega praca ich ojców. Gdy dzieci odpowiadają R. pokazuje obrazki z zawodami . Pyta dziecko o nazwy zawodów, które są na obrazkach     zawody- rodzice

4.„Mój tata w pracy” – prace plastyczne dowolną techniką, dzieci przedstawiają swoich ojców w pracy. Na koniec dzieci opowiadają o swoich rysunkach. Należy podkreślić, że praca każdej osoby jest bardzo ważna.

5.Praca z KP4.25a – odnajdywanie różnic między ilustracjami, przeliczanie pieniędzy, tworzenie zbiorów.
Praca z KP4.25b – czytanie zdań opisujących tatę, pisanie po śladzie, rysowanie zgodnie z instrukcją.

6. Dyplom dla Taty   dyplom tata 

Przygotowały:
M. Chosińska, K. Busz, A. Matczyńska,

Skip to content