Temat: Idźcie na cały świat! Wniebowstąpienie Pańskie.
Witam Kochane Aniołki!
Po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus jeszcze 40 dni był na ziemi. Spotykał się ze swoimi uczniami, rozmawiali, spożywali posiłki. Pewnego razu zabrał ich wszystkich na górę za miastem Galilea. Tam poprosił ich,aby rozeszli się na cały świat i zaczęli głosić Ewangelię. Poprosił aby udzielali ludziom chrztu i nauczali przykazań. Ewangelia to wszystkie słowa i czyny, których Pan Jezus dokonał. Poznaliśmy  już wiele cudów, które uczynił- uzdrowił  niewidomego, sparaliżowanego, uciszył burzę, napełnił sieci rybaków, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Mieli więc rozejść się na cały świat i wszystkim opowiedzieć o Panu Jezusie. Pan Jezus powiedział im także,że będzie z nimi aż do skończenia świata.Potem Pan Jezus uniósł się wysoko i zniknął w chmurach. Apostołowie na początku byli przestraszeni,że takie zadanie otrzymali od Jezusa, a on ich zostawił samych.Jednak bardzo go kochali i nie chcieli Go zawieść. Więc spełnili Jego prośbę. Dzisiaj to zadanie spełniają wszyscy księża, następcy apostołów. Ci, którzy wyjeżdżają do dalekich krajów np.Afryki to księża misjonarze. tam praca jest bardzo trudna. Mieszkańcy chcą poznać P.Jezusa, zastać ochrzczonymi, a misjonarze dodatkowo pomagają im wybudować domy, szkoły, szpitale, kościoły. Ludzie tam żyją w bardzo skromnie i biednie.
Wy także możecie być małymi misjonarzami- np. modlić się za ludzi, którzy nie znają jeszcze Pana Jezusa.
Zadanie: Wykonajcie zadania do tego tematu- nr.47 Pozdrawiam WAS!
Skip to content