Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data: 29.04.2020
Temat: Poznajemy literę J,j.

Cele główne:
-doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej słowa „jama”, zapoznanie z literą J, j
– doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenie umiejętności identyfikowania głoski j w słowach, doskonalenie percepcji wzrokowej,
– kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej

1. Poznajemy literę 
Praca z KP4.14a –zapoznanie z wyglądem litery identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich miejscach.
„J jak jama” – prezentacja litery w wyrazie, wskazanie ilustrację, następnie modelu sylabowego wyrazu. Dzieci wyklaskują słowo zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma, jednocześnie wskazując kolejne pola pod obrazkiem. Dzieci wraz z R. liczą sylaby zawarte w wyrazie. Pokaz pisania liter J, j wzór litery J,j      (druk). Dzieci piszą literę palcem na dywanie i w powietrzu. Zwrócić uwagę na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. R. umieszcza wzór litery J, j w widocznym miejscu w taki sposób, by każde dziecko widziało ją z odpowiedniej perspektywy. Dzieci piszą literę J, j na dużej kartce A4 pamiętając o zachowaniu właściwego kierunku pisania. Jeśli niektóre dzieci mają trudność z samodzielnym napisaniem litery, R. pisze literę na kartce a dziecko wodzi po niej palcem.

Praca z KP4.14a –identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich miejscach.

Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j po śladzie.

2. Przypomnienie wiersza

„Katechizm polskiego dziecka” -W.Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.

– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.

– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.

– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.

– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.

– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.

– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.

– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.

– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.

– Coś jej winien?
– Oddać życie.

Karta pracy- utrwalenie znajomości wiersza    Katechizm polskiego dziecka

3. Piosenka – Jestem Polakiem
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Dla chętnych:
Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, zapisywanie cyframi liczby flag, porównywanie flag.

Posłuchajcie legendy o smoku wawelskim:
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content