Grupa: Pszczółki, Kotki, Sówki

Temat: Na polu

Data: 15.04.2020

Cele:

  • podaje różnice i podobieństwa pomiędzy zdjęciami wsi i miasta,
  • wykonuje wzory grafomotoryczne,czyta proste wyrazy globalnie,
  • odróżnia zwierzęta wiejskie od innych zwierząt,
  1. „Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na bazie zdjęć.

2. Wytnij i dopasuj odpowiedni obrazek do wyrazu Wieś i Miasto

3. 5 – latki

Praca z KP3.37a – poszerzenie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi

Praca z KP3.37b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo- ruchowej, przeliczanie.

4 – latkiKarta pracy – „Co nie pasuje?”. Dzieci otaczają pętelką obrazek zwierzątka, które można zobaczyć w gospodarstwie na wsi.

  1. Zabawa muzyczna do piosenki ludowej Zasiali górale. W trakcie zwrotki – wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo.

    W trakcie refrenu – rytmiczne uderzanie w kolana na zmianę z rytmicznym klaskaniem.

    https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs

  2. Kolorowanie obrazka „Na podwórku” – pokoloruj tym samym kolorem dorosłe zwierze i jego młode. Jak nazywają się te zwierzęta?Powodzenia !I. Przybył, P. Nowak, P. Fabiszak
Skip to content