JĘZYK ANGIELSKI 8 CZERWCA 2020

Temat: „ Sport is a health” – sport to zdrowie.

Piosenki, filmy, bajki:

https://www.youtube.com/watch?v=V3jrEaZVIY8 – piosenka wprowadzająca radosną atmosferę

https://www.youtube.com/watch?v=yGJ0MoYXmZA – utrwalenie słownictwa związanego z dyscyplinami sportowymi

https://www.youtube.com/watch?v=ldeLNHwu8ys – bajka w języku angielskim mająca na celu osłuchanie się z językiem obcym

https://www.youtube.com/watch?v=tgUSHk6JaTY – piosenka utrwalająca znajomość dyscyplin sportowych

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg – piosenka utrwalająca części ciała

https://www.youtube.com/watch?v=bgN3emjfrFc – prezentacja słownictwa związanego z dyscyplinami sportowymi

https://www.youtube.com/watch?v=mgSm4EoUYTQ – bajka w języku angielskim mająca na celu osłuchanie się z językiem angielskim

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk – gimnastyka dla dzieci w języku angielskim utrwalająca liczebniki

https://www.youtube.com/watch?v=pKqnSRDzkgw – piosenka rozluźniająca organizm

 

Flashcards, kolorowanki, karty pracy, gry interaktywne, piosenki:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-sports.pdf

https://coloringhome.com/coloring/M8T/E7g/M8TE7geia.pdf

https://coloringhome.com/coloring/dcr/aoL/dcraoLpzi.pdf

https://coloringhome.com/coloring/yck/zgA/yckzgAxcE.pdf

https://coloringhome.com/coloring/kiM/Rdo/kiMRdo8aT.pdf

https://www.anglomaniacy.pl/sportMatching.htm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-2

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/sports-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-run

Skip to content