30.03.2020

Temat: Wielkanocne zadania

Cele:

– potrafi kolorować według kodu,

– umie przeliczyć i  ustalić wynik liczenia

Wydrukuj karty pracy i wykonaj zadania zgodnie z poleceniem.

Skip to content