Grupy: Misie , Biedronki, Słoneczka
Data: 21.04.2020
Temat:Ziemia to nasz dom

Cele główne:
doskonalenie umiejętności przeprowadzania zabaw badawczych, wyciągania wniosków
rozwijanie umiejętności manualnych
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan naszej planety

Ile wody nam ucieka? – zabawa badawcza.
Zagadka: Co mam na myśli? – To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej część do nas wraca. (WODA)
Rodzice zapraszają dzieci do łazienki- proszę wstawić do zlewu nieduże naczynie i odkręcić kran w taki sposób, by woda kapała po kropelce do podstawionego naczynia. Dzieci mają za zadanie oszacować, ile wody może w ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas np. 1godz.? Swoje szacunki dzieci zaznaczają flamastrem na naczyniu. Rodzic nastawia zegarek na 1 godz. – ciąg dalszy badania poniżej …..

W tym czasie prosimy:
– obejrzeć film o obiegu wody w przyrodzie
https://www.bing.com/videos/search?q=filmik+o+wodzie+dla+dzieci&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dfilmik%2bo%2bwodzie%2bdla%2bdzieci%26qpvt%3dfilmik%2bo%2bwodzie%2bdla%2bdzieci%26FORM%3dVDVVXX&qpvt=filmik+o+wodzie+dla+dzieci&view=detail&mid=AD359DDB2020581096AAAD359DDB2020581096AA&&FORM=VDRVRV

  • Praca z KP4.2a – zaznaczanie różnic pomiędzy obrazkami.
  • Zapoznać się z Kodeksem Młodego Ekologa ( do wykorzystania obrazki z zajęć grup: Kotki, Pszczółki, Sówki z 20.04)
  • Zapoznać się z piosenką na ten tydzień
    https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA

ciąg dalszy zabawy badawczej  – Ile wody nam ucieka? –  Proszę sprawdzić na zegarku, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu. Wytłumaczyć  dzieciom, jak długo kapała woda, porównując ten czas np. do czasu trwania posiłku. Udajecie do łazienki, by sprawdzić, czy dzieciom udało się poprawnie oszacować ilość wody, która zebrała się w naczyniu. Dzieci mierzą ilość wody np. szklanką, łyżką, filiżanką.
Rozmowa z dziećmi o tym, że niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. powodują marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice…    

Odpowiedź znajdziecie w tym wierszu: WODZIE NA POMOC                                                                                                                                                                                                                                                 

Bajki o wodzie:
https://www.youtube.com/watch?v=WYIGCgYpFRE

Przygotowały:
K. Busz, A. Matczyńska, M. Chosińska

Skip to content