UWAGA RODZICE!

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Damasławku przypomina o konieczności podpisania oświadczenia w związku z końcowym etapem rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w dniach od 10 – 13 kwietnia w godzinach od 9.00 – 15.00  w sekretariacie przedszkola w Damasławku , Kościelna…

Balik Karnawałowy w Damasławku

W dniu 08 .II.2018 r. w przedszkolu w Damasławku odbył się Balik Karnawałowy, na który każde dziecko czekało z utęsknieniem. Przedszkolaki, a raczej przeróżne dziwne postacie przychodziły do przedszkola w przebraniach. Można było spotkać wiele ciekawych postaci, które tańczyły w…

Harmonogram rekrutacji 2018-19

Harmonogram Rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Damasławku i oddziałów zamiejscowych w Niemczynie na rok szkolny 2018-2019 Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach zgodnie z zarządzeniem Wójta z dnia 30 stycznia 2018 roku: Luty, przed rozpoczęciem rekrutacji.…

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018-19

Regulamin rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Damasławku ul. Kościelna 2 wraz z Oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie                                                                                                         Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Statut…

Zarządzenie do rekrutacji

  Zarządzenie  11/2017/18 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie  z dnia 02.02.2018  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji na 2018-19     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  ( Dz.…