Komunikat !!!

Komunikat na 8 czerwca 2020 Drodzy Rodzice Informujemy, że zamierzamy uruchomić zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią oddziały przedszkolne w Damasławku dla rodziców pracujących z dniem 15 czerwca 2020.  Okres pobytu dzieci w placówce przewiduje się do 30 czerwca oraz dyżur wakacyjny…

Komunikat!

Komunikat na 28 maja Drodzy rodzice !!!! W związku z brakiem zgłoszeń dzieci na zajęcia opiekuńczo –wychowawcze do przedszkola od 1 czerwca informujemy, że przedszkole w dalszym ciągu realizować będzie zajęcia zdalne. Zawieszenie zajęć opiekuńczych nastąpi do 14 czerwca 2020.…

Komunikat!!!

Komunikat na 27 maja 2020 Drodzy Rodzice Informujemy, że zamierzamy uruchomić zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią oddziały przedszkolne w Damasławku dla rodziców pracujących z dniem 01 czerwca. Jeśli wyrażacie Państwo chęć korzystania z zajęć wychowawczo- opiekuńczych w warunkach trwania pandemii prosimy…

Komunikat

Zarządzenie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku Nr 19/2019/2020 z dnia 21.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu z uwagi na wystąpienie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji…