Temat: Dzień i noc

Cele:

– potrafi wypowiadać się na temat ilustracji,

– wie jak podzielić wyrazy na sylaby,

– potrafi ułożyć zdania z podanymi wyrazami,

– rozumie na czym polega przemienność dnia i nocy,

– dba o estetykę podczas wykonywania pracy plastycznej,

– potrafi wykonać pracę plastyczną według instrukcji.

 

 

  1. Wydrukuj napisy. Potnij wyrazy zgodnie z podziałem na sylaby. Ułóż zdania z tymi wyrazami.
  • Karta pracy s. 44 – 45.
  1. Praca plastyczna „Pory dnia”

Przygotuj:

– farby,

– talerzyk papierowy,

– nożyczki

– konfetti gwiazdki (w miarę możliwości),

– narysujcie albo wydrukujcie/wytnijcie słońce, chmury, księżyc – dowolnie,

– pinezka.

Przy pomocy tych rzeczy spróbujcie wykonać pracę, która jest dostępna pod linkiem:

 

Magiczne koło – zabawa w pory dnia

 

  1. Film edukacyjny
    ttps://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k
  2. Dla chętnych karta pracy strona 50 i 51.

przygotowały: Iwona Przybył, Paulina Fabiszak, Karolina Busz, Małgorzata Chosińska 

Skip to content