Temat: Ogień

Cele:

– potrafi dokończyć zdanie,

– wie, jakie korzyści, zagrożenia niesie ze sobą ogień,

– wykonuje zabawy badawcze z pomocą rodziców,

– zna numery alarmowe,

– potrafi turlać, łapać, rzucać piłkę.

 

 

  1. Omówienie ilustracji s. 52-53 i dokończ zdanie

Ogień jest… (np. Ogień jest potrzebny by rozpalić w piecu)

– Przeczytaj wyrazy w Karcie pracy

– przypomnij sobie numer alarmowy 112 i do straży pożarnej 998 – spróbuj je napisać

  1. Zabawy badawcze „Skąd się bierze ciepło” Karta pracy s. 53

Wykonajcie zabawy badawcze pod nadzorem i z pomocą rodziców.

  1. Zabawa ruchowa „Gorąca piłka”

Dzieci siedzą w kole i turlają piłkę ale jej nie łapią..

Możecie wykonać tą zabawę na siedząco albo stojąco.

  1. Dla chętnych

Karty pracy s. 47 i 49

 

przygotowały: Iwona Przybył, Paulina Fabiszak, Karolina Busz, Małgorzata Chosińska 

 

Skip to content