Temat: Kiedy jest noc?

Data: 13.04.2021

Cele:

– zna następstwo czasu dzień- noc

– nazywa pory dnia

– wypowiada się na dany temat

1.Rozwiąż zagadki, a dowiesz się o czym będzie dzisiaj mowa

Ciemnym płaszczem świat przykrywa, na jej płaszczu gwiazd tysiące, a w kieszeniach sny ukrywa –zniknie, zanim wstanie słońce. (noc)

Po nocy rankiem nas wita, w południe słonkiem ogrzewa. Wieczorem bajkę opowie i kołysanki zaśpiewa. (dzień)

  1. Wysłuchanie wiersza D. Gellner pt. „Dzień i noc”

Proszę o przygotowanie dziecku obrazka z krajobrazem (można wydrukować z internetu lub wykorzystać ekran komputera z ilustracją krajobrazu), sylwetę słońca i księżyca, niebieską kartkę lub ciemny, przezroczysty materiał. Te pomoce pomogą w prosty sposób przedstawić wędrówkę słońca i księżyca w trakcie czytania wiersza.

Dzień to godzin ilość spora –trwa od rana do wieczora.

Od wieczora zaś do rana rządzi noc –w sto gwiazd ubrana.

Rodzic trzyma sylwetę słońca w dolnym rogu kartki. Podnosi powoli sylwetę zgodnie z treścią wiersza, pokazując dziecku wędrówkę słońca nad horyzontem od świtu do zmierzchu.

Rano wszyscy wstają z łóżek, lewą albo prawą nogą, choć niektóre straszne śpiochy do południa wstać nie mogą!

Rano jemy co? Śniadanie! A w południe co? Obiadek!

Dwa obiadki je łakomczuch, pół obiadku, kto? Niejadek! Po południu –podwieczorek można zjeść, lecz niekoniecznie.

A wieczorem co? Kolację! I czas iść do łóżka grzecznie.

Rodzic zasłania obrazek niebieską kartką lub granatowym przezroczystym materiałem i manipuluje sylwetą księżyca zgodnie z treścią wiersza.

W nocy jeść już nie należy. W nocy raczej spać wypada, nikt nie skacze, każdy leży, a noc w koło sny rozkłada.

Rodzic odsłania obrazek i znowu trzyma sylwetę słońca w dolnym rogu planszy.

Gdy po nocy świt zaświta, słońce wzejdzie i dzień wstanie,

Znowu z łóżek wyskoczymy i będziemy jeść śniadanie.

  1. Rozmowa z dzieckiem o treści wiersza i nakierowanie dziecka pytaniami na wychwycenie stałej regularności: dzień –noc.

 

⎯Co następuje po dniu, a co po nocy? Dzień –noc, dzień –noc, dzień –noc itd.

Można też utrwalić tą regularność opowieścią o przemijaniu, a mianowicie: „Słońce wstało, rozpoczyna się dzień. Słońce wędruje po niebie i chyli się ku zachodowi. Dzień się kończy. Ciemnieje i rozpoczyna się noc. Księżyc wędruje po niebie, świecą gwiazdy. Noc przemija, bo idzie dzień i wschodzi słońce.”

 

4.Zabawa ruchowa pt. „Dzień –noc”

 

Dziecko z rodzicem siadają na dywanie. Na hasło–dzień dobry –siedzą na dywanie z wyprostowanymi nogami; na hasło –dobranoc –kładą się na podłodze. Powtarzamy ćw. kilka razy. Można też ułożyć rytm z wyciętych żółtych kół oznaczających słońce i niebieskich kół oznaczających księżyc. Słońce –dzień, księżyc –noc. (układamy w kształcie koła).

 

5.Zabawa dydaktyczna pt. „Plan dnia w przedszkolu –codzienne czynności”.

 

Utrwalanie z dzieckiem nazwy pór dnia poprzez zadawanie pytań:

– Co robimy rano w przedszkolu? Schodzimy się do przedszkola, myjemy się, jemy śniadanie.

– Co robimy przed południem? Bierzemy udział w zajęciach z nauczycielem, w zabawach dowolnych, wychodzimy na podwórko lub spacer,

– Co robimy w południe? Myjemy ręce, jemy posiłek –II danie, jemy obiadek –zupkę.]

– Co robimy po południu? Odpoczywamy, myjemy się, jemy posiłek –podwieczorek, bawimy się, czekamy na rodziców, idziemy do domu

– Co dzieje się nocą w przedszkolu? Nocą przedszkole jest puste, nie ma dzieci.

 

Oglądanie obrazków przedstawiających sytuacje dnia codziennego w przedszkolu -dopasowywanie określeń: rano, przed południem itd. …do obrazków.

 Określenie, o jakiej porze dnia odbywa się wskazana czynność (dziecko wskaże, który to obrazek).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Zabawa ruchowa z elementem podskoku pt. „Skaczące gwiazdki”

Na hasło: dzień –dziecko –gwiazdka przyjmuje postawę siadu klęcznego ze schowaną głową -śpi, a na hasło: noc –dziecko –gwiazdka podskakuje obunóż w różnych kierunkach. Powtarzamy kilka razy.

 

  1. Zabawa plastyczno – techniczna.

Do wykonania zadania wykorzystaj poniższy link.

Jeśli w domu nie masz talerza papierowego może być to kółko wycięte z kartki papieru najlepiej technicznego lub jakiegoś kartonu.

W przypadku braku plasteliny wykonać można pracę przy użyciu farb lub kredek.

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/dzien-i-noc-prosta-praca-plastyczna-dla-dzieci.html

 

  1. Wykonanie zadania w karcie pracy

 

Dzieci 4-5 letnie Kp3 ćw. 1,2 str. 66, ćw. 3,4 str. 67

 

Dzieci 3 letnie Korona Dzień i Noc

 

 

 

Opracowały: P. Nowak, O. Rabinek

 

Skip to content