Temat: Śpiewamy kołysankę

Data: 14.04.2021

Cele:

-wie, co to jest kołysanka

– śpiewa piosenkę ludowa – kołysankę

– reguluje natężenie swojego śpiewu

 

1.Ćwiczenie dykcyjne „Głośno, cicho”.

 1. Rodzic prosi, aby dziecko wypowiadało wyraźnie zaproponowane przez niego sylaby, np.: mamamama, memememe, mumumumu, mimimimi lub inne. Rodzic – jak prawdziwy dyrygent – będzie pokazywał, czy mają być one wypowiadane głośno, czy cicho, coraz głośniej, czy coraz ciszej. Uwidacznia to ruchem dłoni:
 • dłonie blisko siebie – cicho
 • dłonie rozsunięte na szerokość rąk – bardzo głośno
 • dłonie rozsuwające się – coraz głośniej
 • dłonie przybliżające się do siebie – coraz ciszej.

 

 1. Ćwiczenie głosowe. Rodzic prosi dzieci o podanie słów, które kojarzą się
 • z ciszą lub ją oznaczają (cicho sza! ciii, sza! cyt!, pst! itp.)
 • z hałasem, z czymś głośnym, z krzyczeniem czy wołaniem (hop, hop!, hurra!, hej!, łup!, tup!, bach! itp.)
 •  
 •  
 • Tłumaczymy dziecku, że są to wyrazy dźwiękonaśladowcze. Przez chwilę dzieci sprawdzają, czy „dobrze” wypowiada się je zgodnie ze znaczeniem. Następnie próbują wraz z N. słowa „głośne” wypowiadać bardzo cicho, a słowa „ciche” – wykrzyczeć. Rodzic pyta, czy było to łatwe. Podsumowanie: brzmienie słów dźwiękonaśladowczych odpowiada temu, do czego one służą, i trudno zmienić to tylko np. głośnością.

 

 1. Zabawa „Śpiewam głośno, śpiewam cicho” Proponujemy teraz „wyczarować” różne charaktery przy śpiewie piosenki Trampolinek i my(CD) w różnej dynamice. Np. ciche śpiewanie może dać efekt tajemniczości, a głośne – wielkiej radości. Rodzic pyta, czy ta piosenka nadaje się do cichego czy raczej głośnego śpiewu (głośnego).  Prosimy o wyjaśnienie (są w niej takie wyrazy jak: hej hop!).
 1. Nauka kołysanki Siwa chmurka. Pytamy, czy dzieci znają takie specjalne piosenki, które zawsze śpiewa się cicho. Dzieci podają propozycje. Rodzic wyjaśnia, że niektóre piosenki śpiewamy cicho, bo ich zadanie polega na… uśpieniu dziecka. Są to kołysanki.  Komu mama lub babcia śpiewała kołysanki? Kto ma może CD z kołysankami? Jakie znacie kołysanki? Proponujemy wysłuchanie i naukę tradycyjnej kołysanki Siwa chmurka

 

 1. Rozmowa tematyczna: Kiedy śpimy? Czy wszyscy zasypiają nocą? Czy zwierzęta śpią tylko w nocy? Swobodne wypowie-dzi dzieci na podany temat.

 

 1. Wspólne ustalenie, które zwierzęta są aktywne w dzień (śpią w nocy), a które prowadzą nocny tryb życia (w dzień śpią):
 • w nocy śpią np.: kura, krowa, wiewiórka
 • w dzień śpią np.: sowa, ćma, nietoperz, dzik.

Dzieci przyporządkowują obrazki ze zwierzętami do dwóch obręczy. W jednej znajdują się zwierzęta aktywne w dzień, a w drugiej – aktywne nocą.

 

 1. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Sowy śpią – sowy polują”.

 Dzieci-myszki biegają po sali, kiedy jest dzień. Na hasło: Noc osoba, która jest sową, wybiega z ukrycia i obserwuje. Myszki zamierają w bezruchu. Ta, która się poru-szy, zostaje złapana i staje się sową.

 

 1. Utrwalenie kołysanki Siwa chmurka.

 

 1. Zabawa w kąciku lalek „Kołyszemy do snu” – śpiewanie, mruczenie znanych melodii lalkom i pluszakom.

 

 1. Wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 68) dzieci 4-5 letnie– rozwijanie logicznego myślenia i zdolności plastycznych poprzez rysowanie i kolorowanie obrazka przedstawiającego to samo, ale w różnych porach doby.

 

 

Opracowały: P.Nowak, O. Rabinek

Skip to content