Temat: Listy i liściki

Cele ogólne:

– kształtowanie percepcji słuchowej;

– rozwijanie umiejętności redagowania listu, adresowania i wysyłania;

– budzenie zainteresowania środowiskiem społecznym; 

Cele szczegółowe:

            dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów;

            aktywnie uczestniczy w muzycznej gimnastyce;

            wypowiada swoje opinie;

            określa miejsce głoski k w wyrazie;

            wyjaśnia pojęcia adresat, nadawca, skrzynka pocztowa;

            komponuje kartkę dla bliskiej osoby;

            redaguje treść życzeń świątecznych;

 

Przebieg zajęć:

  1. Muzyczna gimnastyka.

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

 

  1. „Kolorowe życzenia” – rozmowa z dziećmi.

Rodzic zadaje dziecku pytania:

– Co to są życzenia?;

– Z jakiej okazji składa się innym życzenia?;

– W jaki sposób można składać życzenia? (osobiście, wysyłając: sms, list, kartkę, e-mail);

– Jak myślicie, życzenia, w jakiej postaci sprawiłyby najwięcej radości waszym bliskim?

Dzieci odpowiadają na pytania na podstawie własnych doświadczeń. Nawiązujmy do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i zwyczaju wysyłania życzeń do bliskich, którzy mieszkają daleko. Rodzic proponuje dziecku dzieciom wysłanie życzeń do dowolnej, bliskiej osoby. Dzieci ustalają, co będzie im potrzebne do wysłania takich życzeń – kartka, koperta, znaczek, adres osoby, do której będą wysyłały życzenia.

 

  1. „Układamy życzenia” – zabawa słownikowa.

Dzieci wspólnie układają tekst życzeń na kartkę świąteczną, np. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy … (imię) Rodzic zapisuje życzenia na komputerze lub ręcznie, zostawiając miejsce na imię dziecka. Jeśli życzenia są pisane na komputerze, dziecko mając za wzór swoją wizytówkę – samo wpisuje swoje imię. Jeśli rodzic wypisuje życzenia ręcznie, dziecko układa swoje imię z rozsypanki literowej (wg wzoru z wizytówki) i nakleja je w wyznaczonym miejscu. Kartę można ozdobić według własnego pomysłu.

 

  1. „Adresujemy koperty” – zabawa słuchowo-wzrokowa. Rodzic adresuje dzieciom koperty zgodnie z wcześniej ustaloną osobą, do której dziecko chce wysłać kartkę. Dzieci dyktują, jakie litery w imieniu adresata ma napisać rodzic (można pomóc dziecku jeśli ma problemy) – analiza i synteza wyrazów. Następnie dzieci wkładają do zaadresowanych kopert swoje kartki świąteczne i zaklejają je. Jeśli to możliwe proszę o udanie się z dzieckiem na pocztę i wysłanie listu lub inną drogą np. sms zdjęcie wysłać do wybranej osoby.

 

  1. „K jak koperta” – zabawa słuchowa. Dzieci wyszukują w domu (pokoju) wszystkie przedmioty zaczynające się głoską k. Następnie proszę dokonać analizy i syntezy głoskowej tych wyrazów.

 

Zadanie dla chętnych:

Proszę wymienić dziecku różne wyrazy z głoską k, zadaniem dziecka jest określenie miejsce głoski k w wyrazie: na początku, na końcu czy w środku wyrazu.

 

Skip to content