Nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie „Jesteśmy różni, lecz równie ważni.”
Budujemy wrażliwość, szacunek i empatię.
Podnosimy świadomość społeczną na temat Autyzmu oraz Zespołu Aspergera.

Skip to content