Z dniem 02 kwietnia 2012 r. ogłoszony został konkurs fotograficzny pn. “Duże emocje małych dzieci w kontakcie ze zwierzęciem”.

Celem konkursu jest odkrywanie przez rodziców cech osobowościowych dzieci w wieku przedszkolnym, a także rozwój u dzieci zainteresowania fotografią w ramach spędzania czasu wolnego z rodzicami

Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące emocje dzieci w wieku przedszkolnym w kontakcie ze zwierzęciem – rejestracja wyrazu twarzy, gestów, pozy dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Niemczynie.

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu pn. „Ćwiczenia wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w konkursie

Regulamin Konkursu Regulamin_konkursu_fotograficznego_-_9.1.1_Damaslawek

Konkurs fotograficzny
Skip to content