Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” jako Partner Gminy Damasławek realizującej projekt pn. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku” poszukuje specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych.

 

Nabór prowadzony jest na stanowiska:

– nauczyciel języka angielskiego

– osoby prowadzącej zajęcia rytmiczno-ruchowe

– osoby prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– dietetyka

– logopedy

– psychologa.

 

Wymiar godzin pracy w ramach Projektu dla stanowisk: nauczyciel języka angielskiego, osoby prowadzącej zajęcia rytmiczno-ruchowe, osoby prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedy wynosi 30 godz. (średnio 1 godz. tygodniowo), psychologa 34 godz. (30 godz. zajęć dla dzieci oraz 4 godz. warsztatów dla rodziców) oraz dietetyka10 godz. (6 godz. zajęć dla dzieci oraz 4 godz. warsztatów dla rodziców).

Miejsce pracy to Publiczne Przedszkole w Damasławku, ul. Kościelna 2. Zajęcia będą prowadzone dla grupy 25 dzieci w wieku 3-4 lat. Zatrudnienie będzie miało formę umowy cywilno-prawnej. Ramy czasowe zatrudnienia w ramach projektu to okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Okres trwałości projektu to minimum2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.

 

Od kandydatów oczekuje się wykształcenia wyższego specjalistycznego, zgodnego ze stanowiskiem, oraz odpowiednich uprawnień do pracy z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 624 72 96 od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00.

Podanie o pracę oraz CV, z potwierdzeniem posiadanych uprawnień i doświadczenia, należy przesłać pocztą na adres Fundacja „Partnerzy dla Samorządu” ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań lub mailowo info@partners.org.pl do dnia 8 sierpnia 2018 r.

Oferta powinna zawierać dopisek, którego stanowiska dotyczy.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r, poz. 902)”.

Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE z 4.05.2016 r., L 119/1).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 255 833,04 zł.

Poszukiwani specjaliści do zajęć dodatkowych
Skip to content