W Damasławku dnia 13. XII.2017 r. odbyła się uroczystość związana z otwarcie budynku przedszkola przy ulicy Kościelnej 2.
Po początku uroczystości zaproszeni goście, dzieci oraz rodzice przeszli na teren przed przedszkolem, gdzie odbyło się przecięcie wstęgi oraz poświęcenie budynku.
Podczas części oficjalnej pani Dyrektor Bernadeta Matusiak podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w tę inwestycję oraz pracownikom przedszkola. Przedszkolaki przygotowały natomiast dla zaproszonych gości część artystyczną. Wspaniały program artystyczny przygotowały na tę okoliczność dzieci 6-letnie pod kierunkiem pani Małgorzaty Chosińskiej i Alicji Matczyńskiej. Recytowały wierszyki oraz przygotowały układy choreograficzne. Grupa trzy, cztero i pięciolatków odśpiewały wspólną piosenkę. Za swoje występy dzieci otrzymały gromkie brawa. Od przybyłych gości na ręce Pani Dyrektor wpłynęły liczne gratulacje a przedszkolaków obdarowano wspaniałymi prezentami.

 

Otwarcie przedszkola w Damasławku
Skip to content