20 marca 2015 r.  dzieci z Przedszkola Publicznego w Damasławku uroczyście powitały wiosnę. Tego dnia wszystkie przedszkolaki zebrały się, aby w wiosennym nastroju pożegnać zimę i powitać wiosnę.

Dzieci z wszystkich grup wraz z paniami wyruszyły barwnym pochodem na spacer dookoła Damasławka trzymając w rękach swoje  własne i grupowe Marzanny oraz zielone gaiki. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Głośnymi okrzykami i wesołymi piosenkami przedszkolaki  w ogrodzie przedszkolnym pożegnały zimę paląc swoje panny Marzanny i powitały długo oczekiwaną wiosnę.

Z okazji nadejścia nowej pory roku dzieci  5 i 6-letnich wykonały przedstawienie pt. „Wiosna na łące”. Celem spotkania było integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie, angażowanie dzieci do aktywnego udziału w uroczystościach przedszkolnych, zapoznawanie z tradycją związaną z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny, kształtowanie wrażliwości na piękno otoczenia przyrodniczego oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

« z 22 »
Powitanie Wiosny w Damasławku
Skip to content