W roku szkolnym 2023/2024 w grupach „0”
(Misie, Pszczółki, Słoneczka) realizowany był program „Jestem bezpieczny w Internecie”.
Program „Jestem bezpieczny w Internecie” pogłębił wiedzę dzieci oraz rodziców na temat higieny cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci. Promowane były bezpieczne, certyfikowane strony i serwisy internetowe, przedstawiony został krytyczny stosunek do mediów, kształtowane zostały umiejętności ważne w kontaktach z innymi umożliwiające świadome unikanie zagrożeń oraz radzenie sobie z nimi.

Przedszkole promuje aktywne spędzanie czasu.

Program „Jestem bezpieczny w Internecie”
Skip to content