Zarządzenie nr 22/2014/2015
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku
z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie
z dnia 13.06.2014

w sprawie dopuszczenia do użytku w Publicznym Przedszkolu w Damasławku i oddziałach zamiejscowych
zestawu programów wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2014/2015

Na podst. art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458 ) oraz § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2009 nr 89 poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1
Dopuszczam do użytku w Publicznym Przedszkolu  w roku szkolnym 2014-15 zestaw programów:
Od przedszkolaka do pierwszaka- autor Iwona Broda, wydaw. WSIP
Moje dziecko idzie do szkoły- program sanepidu.
Kochamy Dobrego Boga- ks. Prof. J.Szpet, D. Jackowiak, wydaw. Święty Wojciech Poznań

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.06.2014 r

B. Matusiak
———————————-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( podpis dyrektora placówki)

WYKAZ KART PRACY OBOWIĄZUJĄCY
w roku szkolny 2014-15
w Publicznym Przedszkolu w Damasławku
i oddziałach zamiejscowych w Niemczynie

dla klas ,,0” 5 -6-latków

Tropiciele- roczne przygotowanie przedszkolne- autor: Beata Gawrońska, Emilia Raczek wydaw. WSIP- komplet w teczce

Jesteśmy dziećmi Bożymi- autor: ks. J. Szpet, Danuta Jackowiak;wydwwnictwo Święty Wojciech

Informujemy, że przedszkole nie zajmuje się dystrybucją podręczników,

ZARZĄDZENIE w sprawie podręczników na rok szkolny 2014/15
Skip to content