W ramach Projektu pn. “Ćwiczenia wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano do realizacji dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z Oddziałami Zamiejscowymi w Niemczynie gry i zabawy terenowe.

Harmonogram:
21 kwietnia 2012 r. – pod hasłem leśne podchody
28 kwietnia 2012 r. – pod hasłem pierwsza pomoc przedmedyczna
12 maj 2012 r. – pod hasłem ruch i zdrowe odżywianie

Szczegółowy program udostępnimy w najbliższych dniach.
Serdecznie zapraszamy!

Gry i zabawy edukacyjne
Skip to content