Harmonogram tygodniowy realizacji zajęć dodatkowych w ramach Projektu
pn. „Ćwiczenia wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PONIEDZIAŁEK

siedziba Publicznego Przedszkola w Damasławku, ul. Kościelna 2
zajęcia kompensacyjne godz. 08.15-08.45 / 11.30-12.00/12.00-12.30/15.00-15.30/ 17.00-17.30
zajęcia z j. angielskiego – godz. 11.30 – 14.00
oddział zamiejscowy w Niemczynie, budynek Szkoły – Niemczyn 36
zajęcia z rytmiki – godz. 07.30 – 09.00

WTOREK

siedziba Publicznego Przedszkola w Damasławku, ul. Kościelna 2
zajęcia kompensacyjne – godz. 08.15 – 08.45
zajęcia z rytmiki – godz. 11.30 – 14.00
zajęcia logopedyczne – godz. 15.00 – 16.00
zajęcia kompensacyjne – godz. 17.00 – 17.30
oddział zamiejscowy w Niemczynie, budynek Szkoły – Niemczyn 36
zajęcia z j. angielskiego – godz. 11.30 – 13.00
zajęcia logopedyczne – godz. 07.10 – 07.40 / 12.30-14.00/

ŚRODA

siedziba Publicznego Przedszkola w Damasławku, ul. Kościelna 2
zajęcia z j. angielskiego – godz. 11.30 – 14.00
zajęcia kompensacyjne – godz. 11.30 – 13.00
zajęcia logopedyczne – godz. 15.00 – 16.00
oddział zamiejscowy w Niemczynie, budynek Szkoły – Niemczyn 36
edukacja z psem kynoterapeutycznym – godz. 11.30-13.00

CZWARTEK

siedziba Publicznego Przedszkola w Damasławku, ul. Kościelna 2
zajęcia sportowe – godz. 11.30 – 14.00
zajęcia logopedyczne – godz. 17.00-17.30 / 17.30-18.00
oddział zamiejscowy w Niemczynie, budynek Szkoły – Niemczyn 36
zajęcia z j. angielskiego – godz. 11.30 – 13.00
zajęcia logopedyczne – godz. 07.10 – 07.40

PIĄTEK

siedziba Publicznego Przedszkola w Damasławku, ul. Kościelna 2
edukacja z psem kynoterapeutycznym – godz. 11.30 – 14.00
oddział zamiejscowy w Niemczynie, budynek Szkoły – Niemczyn 36
zajęcia sportowe – godz. 11.30 – 13.00

Od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia w ramach 5 godz. podstawy programowej
– w oddziale zamiejscowym w Niemczynie w systemie dopołudniowym
– w siedzibie Przedszkola w Damasławku w systemie popołudniowym

Harmonogram tygodniowy zajęć dodatkowych w ramach Projektu Unii Europejskiej
Skip to content