Zarządzenie nr 11/2012
Dyrektora Publicznego Przedszkola w Damasławku z dnia 08.06.2012
w sprawie dopuszczenia do użytku w Publicznym Przedszkolu zestawu programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013

Na podst. art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458 ) oraz      § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2009 nr 89             poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1
Dopuszczam do użytku w Publicznym Przedszkolu w roku szkolnym 2012-13 zestaw programów:
1. Od przedszkolaka do pierwszaka- autor Iwona Broda, wydaw. WSIP
2. Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków II edycja AQUFRESCH
3. Kochamy Dobrego Boga- ks. Prof. J.Szpet, D. Jackowiak, wydaw. Święty Wojciech Poznań

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.06.2012r

B. Matusiak
( podpis dyrektora placówki)

WYKAZ KART PRACY OBOWIĄZUJĄCY
w roku szkolny 2012/13 w Publicznym Przedszkolu w Damasławku
i oddziałach zamiejscowych w Niemczynie

dla klas ,,0”

1.Zanim zostaniesz pierwszakiem, aut. J. Brzózka, B. Grodzimirska,wydaw. WSIP- komplet w teczce, cena 83,20.
2.Diagnoza przedszkolna – karty pracy, wydaw. WSIP, cena14,41.
Informujemy, że przedszkole nie zajmuje się dystrybucją podręczników!

Podręczniki
Skip to content