Podsumowanie II Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego ,,Każdy inny – wszyscy równi”.
Przez cały rok szkolny 2023/2024
Grupa ,,Misie” i ,,Motylki” realizowała II Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny pt. ,,Każdy inny – wszyscy równi”. Koordynatorem projektu w naszej placówce była Pani Agnieszka Kokowska. Celem projektu było przede wszystkim rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od miesiąca września do połowy maja wykonaliśmy kilkanaście zadań. Potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie i zrealizowania zadań jest certyfikat.

Podsumowanie II Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego ,,Każdy inny – wszyscy równi”.
Skip to content