W dniu 15 lutego 2012 roku odbyły się warsztaty dla kadry pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Damasławku wraz z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie, pn. „Praca z dzieckiem trudnym”.
Trener z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” z Poznania, omówił m.in. przyczynę problemów w pracy z dziećmi, sposoby reagowania na negatywne postawy ucznia, techniki modyfikacji zachowań czy też postępowanie w sytuacjach trudnych.
Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały a także dyplom.

Warsztaty zorganizowano w ramach Projektu pn. ”Ćwiczenia wyobraźni – rozwój przedszkoli na terenie gminy Damasławek”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praca z dzieckiem trudnym – warsztaty dla kadry pedagogicznej
Skip to content