Przedszkolaki coraz lepiej orientują się w otaczającym je środowisku. W ramach zajęć tematycznych dzieci 21 października 2014 roku wybrały się na pocztę. Dzięki temu zapoznały się z zawodem listonosza, zwiedziły różne pomieszczenia urzędu pocztowego i zapoznały się z ich funkcjami. Mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze. Przedstawiciele poczty przybliżyli dzieciom znaczenie wyrazów takich jak: list, paczka, adresat. Wiedzą, jak wygląda skrzynka pocztowa, gdzie się ona znajduje i co jest potrzebne, by list dotarł do adresata. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

« z 8 »
Przedszkolaki na Poczcie
Skip to content