SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2015-16

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

W DAMASŁAWKU I ODDZIAŁÓW ZAMIEJSCOWYCH W NIEMCZYNIE

  1. Od  20 luty – do 27 luty 2015r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016

 

  1. 27 luty 2015– wywieszenie w przedszkolach informacji dla rodziców o naborze do przedszkola

 

  1.  9-10 marzec 2015  -zapisy dzieci 5-letnich (rocznik 2010)

 

  1. Od 2 marzec – do 31 marzec 2015r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka 3-4-letniego do przedszkola ( rocznik 2011 i 2012)

 

  1. 7 kwietnia 2015r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej

 

  1. 8 kwietnia 2015r. – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

  1. Od 15 do 17 czerwca  2015r. – podpisywanie umów z rodzicami przyjętych dzieci
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2015/16
Skip to content