W związku ze wstrzymaniem możliwości osobistego załatwiania spraw informuję, że dokumenty rekrutacyjne do klasy pierwszej można przesyłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia wypełnionych druków na adres:
zspdamsek@biposwiata.pl lub przesłać tradycyjną pocztą na adres szkoły do dnia 27.03.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w podanym linku: http://zspdam.biposwiata.pl/cms/9877/szkola_podstawowa

Przypominamy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Damasławku (Damasławek, Dąbrowa, Międzylesie, Gruntowice, Starężyn, Starężynek, Kopanina, Smuszewo, Mokronosy, Turza, Piotrkowice) przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie:
– zgłoszenia rodziców (https://bip-v1-files.superszkolna.pl/…/sp_dk__zgloszenie.pdf), do którego należy dołączyć
– oświadczenie o miejscu zamieszkania (https://bip-v1-files.superszkolna.pl/…/oswiadczenie_o_miejs…)

Dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Damasławku przyjmowane są do szkoły na wniosek rodziców (https://bip-v1-files.superszkolna.pl/…/p…/sp_dk__wniosek.pdf), do którego należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania (https://bip-v1-files.superszkolna.pl/…/oswiadczenie_o_miejs…)

 

 

 

Paweł Tończyk

Dyrektor

_________________________________________________________

 

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

  1. Słoneczna 4, 62-110 Damasławek

 

tel./fax +48 67 26 13 039

www. zspdam.superszkolna.pl

sekretariat mail: sekretariat@zspdam.edu.pl

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, ul. Słoneczna 4, 62-110 Damasławek,

e-mail: zspdamsek@biposwiata.pl, tel. 67 2613039.

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Dyrektor ZSP.

Inspektor ochrony danych e-mail: zspdampp2@biposwiata.pl

Więcej na temat ochrony danych osobowych na stronie: http://zspdam.biposwiata.pl

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DAMASŁAWKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Skip to content